استرس یا اضطراب، مشکل کدام است؟

زندگی در دنیای مدرن امروزی درکنار همه‌ی دستاورد‌های فوق العاده‌ای که به همراه داشته، استرس و فشارهای روانی جدیدی را به ما تحمیل کرده‌است.هر فرد با توجه شخصیت وسبک زندگی خود روزانه در معرض میزانی از استرس و اضطراب قرار …

استرس یا اضطراب، مشکل کدام است؟ «ادامه مطلب»