کتاب هوش کمپلکس

اگر دانش‌آموز پایهٔ پنجم و ششم دارید و می‌خواهید ویژگی‌های مغزی و هوشی وی را تقویت کنید، قطعاً کتاب هوش کمپلکس یکی از بهترین کتاب‌ها برای این مورد است. همچنین این کتاب به دانش‌آموزان پایهٔ ششمی که می‌خواهند در آزمون تیزهوشان شرکت کنند بسیار توصیه می‌شود.