استراتژی‌های مؤثر برای حفظ انگیزه

چگونه در مسیرمان استقامت کنیم؟ ۱ – هدف خود را به خاطر بیاورید. یادآوری اینکه چرا در حال مطالعه هستید می تواند راهی موثر برای بازگرداندن انگیزه شما باشد. اهداف بلند مدت خود را مرور کنید و مقصدی که در …

استراتژی‌های مؤثر برای حفظ انگیزه «ادامه مطلب»