بررسی المپیاد ریاضی سنگاپور و مدارس آسیایی (SASMO)

در مقطع متوسطهٔ اول در کشور ما رقابتی برای ارزیابی دانش‌آموزان المپیادی وجود نداشته اما رقابت‌های بین‌المللی معتبری توسط مراکز خارجی برگزار می‌گردد که نمونه‌های مهم این رقابت‌ها عبارت‌اند از: المپیاد ریاضی سنگاپور و مدارس آسیایی (SASMO) المپیاد ریاضی جوانان …

بررسی المپیاد ریاضی سنگاپور و مدارس آسیایی (SASMO) «ادامه مطلب»