تیزبام از نگاه اولیا

در این ویدیو اولیای دانش‌آموزان از تجربه حضور در تیزبام می‌گویند.