چرا باید ریاضی بخوانیم؟

تاثیرات ریاضی در زندگی روزمره ما ما در زندگی روزمره به‌طور پیوسته از ریاضیات استفاده می‌کنیم، اما هرگز متوجه آن نیستیم. ریاضیات در اطراف ما به اشکال مختلف وجود دارد.هر وقت تماس تلفنی برقرار می‌کنیم، کانال‌ها را عوض می‌کنیم، از جایی به جای …

چرا باید ریاضی بخوانیم؟ «ادامه مطلب»